Bize Dair

Eşcinsellik ve transseksüellik kafaların oldukça karışık olduğu bir konu. Bu karışıklıkları gidermenin yolunun kavramları yerli yerinde kullanmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu amaç için kurulduk. Bize dair detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Günümüz dünyasında popüler ve politik konular hakkında tartışma yürütmek zordur. Popüler ve politik konularda doğrular, çetin tartışmaların ve gereksiz birçok bilgi yığının arasında kaynayıp gitmektedir. Konuya doğru perspektiften bakmak çoğu zaman mümkün olmamaktadır.

Eşcinsellik ve transseksüellik insana dair bir konudur. Ancak hem popüler hem de politik bir konudur. Popüler bir konudur çünkü bir şekilde medyada sürekli gündeme gelmekte, alevlenmekte, üzerine çokça fikir beyan edilmekte ve sonra yeni popüler bir konu bulunduğunda kenara bırakılmaktadır. Popüler konularda uzmanı, halkı, öğrencisi, akademisyeni, din adamı, siyasetçisi ve sanatçısı derken her kesimden insan fikrini beyan etmektedir. Bu nedenle popüler konularda bilgi kirliliği çok olmakta, kavramlar yanlış kullanılmakta, doğrular ve yanlışlar birbirine karışmaktadır. Popüler bilgiler ise çoğu zaman gerçeği yansıtmamaktadır.

Eşcinsellik/transseksüellik aynı zamanda politik bir konudur. Politik konular siyasetin malzemesi olurlar. Bu konularda ise fikirlerden ziyade ideolojiler ve inanışlar hakimdir. Keskin ayrışmalar nedeni ile politik konularda fikir beyan etmek kolay değildir. Tartışmalar doğruyu bulmak için değil ötekini alt etmek için yapılır. Her zaman öteki kötü ilan edilir ve suçlanır. Propaganda bilginin önüne geçer. Zıtlaşma ve kutuplaşma sıklıkla görülür. Bu kutuplaşma nedeni ile politik konularda doğrular yine söylem ve öfkenin ardında gizli şekilde kalır.

Eşcinsellik/transseksüellik hem popüler hem de politik bir konu olduğu için bu iki alanda doğru ile yanlış, haklı ile haksız birbirine karışmıştır. Kavramlar yerli yersiz kullanılmaya başlanmıştır. Bir yanda eşcinsel/transseksüel bireylere yönelik linç devam ederken öte yandan eşcinsellikte hak arayışı çabaları bir propagandaya dönüşmüştür. Eşcinsellik/transseksüellik konusunda farklı fikir beyan edenler hızlıca homofobik olarak yaftalanır olmuştur. Konunun lehine ya da aleyhine konuşanlara yönelik düşmanca tutumlar yaygınlaşmıştır. Kendi var oluşundan rahatsız olan ve bu durumu değiştirmek isteyen kişilere yönelik psikolojik destek kapıları kapatılmıştır. Çocuklar ise, ilgi alanlarına girmeyen bu iki konuda bir araç olarak kullanılmaktadır. Maalesef çocuğun yüksek yararı bir kenara bırakılmış ve çocuklara bu mücadelenin bir parçası yapılmıştır. Bu konuda gençlerin, ebeveynlerin, eğitimcilerin ve uzmanların aklı oldukça karışmıştır.

“www.escinselmiyim.com” popüler ve politik olan bu konuda basit, sade ve anlaşılabilir bir içerik sunmak amacı ile hazırlanmıştır. Eşcinsellik/transseksüellik konusundaki tartışmaların daha doğru zeminde yürütülmesinin ancak kavramların doğru anlaşılması ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle bizler her iki konuyu, sık kullanılan ya da gözden kaçırılan kavramlar üzerinden ele aldık. Akıllara en çok gelen soruların cevaplarını kavramlar üzerinden derlemek amacıyla yola çıktık. Tabi ki tarafsız olduğumuzu ve bu alanda son sözü söylediğimizi iddia etmiyoruz ancak söylediklerimiz konusunda iddialıyız.

Web sayfamız, belli bir mantık çerçevesinde hazırlanmıştır. Öncelikle Kavram Haritası bölümünü inceleyerek eşcinsellik ve transseksüellik konusu tartışılırken kullanılan kavramları genel olarak gözden geçirmenizi öneriyoruz. Sonrasında Püf Noktalar bölümünü okuyabilirsiniz. Bu bölüm Eşcinsellik ve Transseksüellik bölümlerindeki birçok konuya açıklık getiren kritik noktalara değinmektedir ve bizce sayfamızın en önemli bölümüdür. Üçüncü adımda Eşcinsellik bölümünü okumaya geçebilirsiniz, konu hakkında sık soruların cevaplarını burada bulacaksınız. Son adımda ise Transseksüellik bölümünü okuyabilirsiniz.

Sayfamızda yer yer tekrarların olduğunu göreceksiniz. Bu tekrarlar hem pekiştirmek hem de sadece tek bir bölümü okumak için gelmiş olanlara da konuyu anlatmak amacı ile bilinçli olarak tercih edilmiştir.

Bir akademik içerik hazırlamak amacı ile yola çıkmadık. Bu nedenle her cümlemizin ardından bir kaynak belirtmedik. Ancak hazırlık sürecinde sıklıkla kullandığımız ve metinlerde yer verdiğimiz fikirlerin kaynağını oluşturan eserleri aşağıda görebilirsiniz.

INTERNET SAYFALARI

www.psychiatry.org I American Psikiyatri Birliği

www.apa.org I Amerikan Psikoloji Birliği

www.barandogan.av.tr I Baran Doğan Hukuk Bürosu

www.cised.org I Cinsel Sağlık Enstitüsü

www.who.int I Dünya Sağlık Örgütü

www.evrimagaci.org I Evrim Ağacı

www.islamansiklopedisi.org.tr I Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

www.istanbulailevakfi.org I İstanbul Aile Vakfı

www.kaosgl.org I Kaos GL Derneği

www.kuran.diyanet.gov.tr I Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an-ı Kerim Meali

www.sozluk.gov.tr I Türk Dil Kurumu

BİLİMSEL YAYINLAR

Biyopsikososyal Yaklaşım ve Gelişim Süreci. K. S. Korucu, Ş. Ç. Söylemez ve A. Oksay. Vizyoner Dergisi

Eşcinsellikle İlgili Dini Psikolojik Algılar ve Maneviyat. F. Kıraç. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.

Türkiye’de Cinsiyet Algısı. E. Yıldırım ve R. Yıldız. İstanbul Aile Vakfı

Türkiye’de Yapılan Homofobi Çalışmalarına Genel Bakış. İ. M. Orta. DTCF Dergisi

KİTAP ve DERGİLER

DSM 5. Amerikan Psikiyatri Birliği. Boylam Yayınları.

Eşcinsel Hayat Tarzının Sağlık Tehlikeleri. Kolektif. Kaknüs Yayınları

Eşcinsellik Üzerine. Alfred Adler. Say Yayınları.

Eşcinselliğin Sonu. Bert Archer. Çitlembik Yayınları.

Genlerim Yüzünden. Neil & Briar Whitehead. Ayık Kitap.

Homoseksüel Arzu. Guy Hocquenghem. Altıkırkbeş Yayınları

İnterseks-Hermafrodit ve Eşcinsel. Zeki Bayraktar. Motto Yayınları.

İslam ve Eşcinsellik. Harun Çetin. Etkin Kitaplar.

Kadın Eşcinselliği. Sigmund Freud. Gece Kitaplığı

Kaos GL Dergisi. Kaos GL Derneği.

LGBT Hakları ve Ruh Sağlığı Hizmetleri. Kaos GL Derneği. Ayrıntı Basım Yayın.

Sınırlarda Dolaşmak. Süleyman Turan. Okur Akademi

Tanrı Eşcinsellik Karşıtı Mı? Sam Alberry. Haberci Basın Yayın.